Think Inside the Box Event 3.png

Events

Back to All Events

ΚΑΤΣΟΥΝΟΥΘΚΙΑ & ΣΗΜΑΔΟΥΘΚΙΑ: ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ

Kousounothkia and Simadouthkia.png
Οι γραμματοσειρές Carlito Enalea και GFS Didot Enalea αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπάρχουσα και σύγχρονη εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή και την τυπογραφική αναπαραγωγή της.

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ

Μακρόχρονη μελέτη που διεξάχθηκε στο Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία, οδήγησε στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου τυπογραφικού συστήματος για την κυπριακή διάλεκτο. Το σύστημα βασίζεται εξίσου σε γλωσσολογικά και τυπογραφικά κριτήρια. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψιν οι στάσεις και οι προτιμήσεις των φυσικών ομιλητών της διαλέκτου, καθότι η γραφή της είναι ένα επίμαχο και πολύπλοκο θέμα, εφόσον ενέχονται σε αυτό θέματα ιδεολογίας και ταυτότητας. Το σύστημα αυτό ενσωματώνεται σε δύο γραμματοσειρές ανοιχτού τύπου που αποδίδουν οπτικά τους διακριτούς ήχους της διαλέκτου, εξασφαλίζοντας την ομοιομορφία και την τυπογραφική συνοχή του κειμένου. Οι γραμματοσειρές CarlitoEnalea και GFS Didot Enalea αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την υπάρχουσα και σύγχρονη εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή και την τυπογραφική αναπαραγωγή της.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις γραμματοσειρές, να τις εγκαταστήσουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές και να πειραματιστούν με αυτές, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Επίσης θα μπορούν να δουν το σύστημα σε εφαρμογή, στα αντίτυπα της ποιητικής συλλογής Scrambler του Νίκου Φιλίππου, η οποία αποτελεί την πρώτη έκδοση όπου χρησιμοποιήθηκε η GFS Didot Enalea.

After many years of research, Cyprus University of Technology’s Language and Graphic Communication Lab has finished work on a complete typeface for the Greek-Cypriot dialect. The typeface was built according to specific linguistic and typographical criteria. At the same time, the attitudes and preferences of actual native speakers of the dialect were taken on board since the way Cypriot is written is a divisive and complicated issue that involves competing ideologies and identity politics. The typeface exists in two open source fonts that visually render the dialect’s unique sounds, ensuring the uniformity and consistency of written texts. The fonts, Carlito Enalea and GFS Didot Enalea, are useful tools for local writers writing in the dialect or for anyone using the dialect for online or print publications.

Participants will get an introduction to the new fonts, and have the chance to install them on their laptops and experiment with them during the presentation. We will also have copies of the first book to use GFS Didot Enalea, Scrambler by Nicos Philippou, so participants can see what the font actually looks like in action.  

AGES: ALL

DATE: WED 13 DEC

TIME: 19:00-20:30

LOCATION: NIMAC

COST: FREE

PRESENTER: ASPASIA PAPADIMA

LANGUAGE: GREEK


WHERE TO FIND US

All of Write CY's pop up events are being generously hosted at NiMAC's Educational Centre for Children, which is located on Tempon Street behind the Nicosia Municipal Arts Centre (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας) and next to the Powerhouse Restaurant (Παλαιά Ηλεκτρική).BIO

Η Ασπασία Παπαδήμα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο παρελθόν εργάστηκε σε δημιουργικά και διαφημιστικά γραφεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εξασκεί τη γραφιστική ως σύμβουλος σε σημαντικές αναθέσεις σχεδιασμού. Το ερευνητικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ενώ η γραφιστική και καλλιτεχνική δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον τυπογραφικό σχεδιασμό, την πραγμάτωση της κυπριακής διαλέκτου στο γραπτό λόγο, την αστική γραφιστική γλώσσα, το γλωσσικό-τυπογραφικό τοπίο και τη σημειωτική του πολιτισμού. Έχει ιδρύσει και συντονίζει το Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Σημειωτικής Ένωσης (ΚΣΕ). Είναι επίσης—πρώτιστα—περήφανη μητέρα τριών αγοριών, τα οποία αναγνωρίζουν την κυπριακή διάλεκτο ως "μητρικό" γλωσσικό κώδικα. 

Aspasia Papadima is an associate professor in Cyprus University of Technology’s Multimedia and Graphic Arts Department. She has worked as a graphic designer in advertising and design agencies in Greece and Cyprus and has been involved in many important design projects as an advisor. Her research has been presented at international conferences and has appeared in a number of peer-reviewed academic journals, while her graphic and artistic work has been exhibited both in Cyprus and abroad. Her research interests include typographic design, Greek-Cypriot writing, urban graphic language, linguisitic/typographic landscape and cultural semiotics. She founded and coordinates Cyprus University of Technology’s Language and Graphic Communication Lab. She is also a founding member of the Cyprus Semiotics Association. Above all, she is the proud mother of three boys who consider the Greek-Cypriot dialect to be their “mother” tongue.  

Later Event: December 14
STORY CRAFT