ΚΡΕΜΑ ΚΚΑΣΤΕΡ

Βρέσιε. Οι σταγόνες ππέφτουν πάνω στον τσίγκον όπως τες πελλές. Υπό άλλες συνθήκες εν να μου άρεσκεν πολλά να τες ακόυω. Τωρά όμως πελλανίσκουν με.

Ο ΑΡΚΟΣ

Είχα το παραμύθιν στα σιέρκα μου δκυο μέρες πριν το Open Mic Night. Ο Μιχαήλ Άγγελος θα απουσίαζε τζ’ επέλεξεν με για να δκιαβάσω ‘κάτι που έγραψεν’.

TWO POEMS

Evdokia Charalampous sort of snuck up on me with these two short poems, both previously published in the UK, that take potentially nostalgic or melodramatic life moments and just cut to the quick in completely original, exquisitely nuanced language.

FUTURE PRIMITIVE

Listen to paleofuturist Alexis Karkotis channel the spirits of Philip K. Dick and William Burroughs (and, yes, even Telly Savalas) in this hybrid fever dream/lament for the good old pre-digital days of Kojak and blood-and-bone hummingbirds.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ

Η Λέσχη Δημιουργικής Γραφής είναι ένας ασφαλής χώρος για οποιονδήποτε γράφει ή θέλει να ξεκινήσει να γράφει. Αποτελείται από καθημερινούς ανθρώπους, που τους αρέσκει το γράψιμο.